Lidmaatschap NVTV

In tegenstelling tot veel tennisverenigingen is er bij NVTV eigenlijk altijd de mogelijkheid om direct de baan op te gaan wanneer u zin heeft om een balletje te slaan. Geen lange wachttijden, niet uren van te voren ´afhangen´. U gaat gewoon naar de vereniging en er is meestal direct een baan tot uw beschikking. Klinkt dit u niet als muziek in de oren? Aarzel dus niet en neem contact op voor een kennismaking.
Nog nooit getennist? Geen probleem. U krijgt onder begeleiding de gelegenheid om de tennissport uit te proberen. Hiervoor worden regelmatig zogenaamde inloopavonden georganiseerd zodat u op een leuke ontspannen manier kennis kunt maken met de tennissport.

Voor het lidmaatschap bij NVTV betaalt u jaarlijks contributie, de bedragen hiervoor zijn als volgt:

  • Seniorlid € 150,00 per jaar
  • Junior leden ( 15 t/m 18 jaar) € 100,00 per jaar
  • Minior leden ( tot 15 jaar) € 50,00 per jaar

Indien meerdere personen uit één gezin lid zijn van de tennisvereniging wordt hiervoor een speciaal tarief gehanteerd, deze is als volgt;

  • 1ste lid € 150,00 per jaar
  • 2de lid € 150,00 per jaar
  • 3de lid € 112,50 per jaar
  • 4de lid € 75,00 per jaar

Ook voor studenten hebben wij een speciaal tarief, dit tarief geldt als je op kamers woont en je dus alleen in de weekenden en de vakanties gebruik kunt maken van onze tennisbanen. Het tarief voor studenten is € 112,50 per jaar

Wilt u misschien alleen in de wintermaanden gebruik maken van onze all-weatherbanen zodat u ook tijdens het winterseizoen lekker kunt blijven sporten, dan kunt u gebruik maken van het Winterlidmaatschap.  U bent dan geen officieel lid van onze vereniging maar u krijgt een speciale toegangspas waarmee u in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart gebruik kunt maken van onze banen en faciliteiten. De contributie hiervoor bedraagt :

  • € 55,00 voor seniorlid
  • € 30,00 voor junioren
  • € 20,00 voor minioren

Bij aanmelding wordt er eenmalig € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht, dit is voor de aanvraag/personalisering van de KNLTB tennis- en  toegangspas.


Betreft: beëindiging lidmaatschap

Geacht lid,

Naar aanleiding van een gewijzigde verrekeningsmethodiek K.N.L.T.B met betrekking tot het lidmaatschap van bondsleden het volgende: leden die hun lidmaatschap van N.V.T.V per 01-04 van het komende seizoen wensen te beëindigen, dienen dat schriftelijk of per mail vóór 31 december van het lopende seizoen aan de vereniging kenbaar te hebben gemaakt. Opzegging na 31 december van het voorafgaande jaar is pas van kracht op 1 januari van het volgende jaar, het uittredende lid blijft daarom contributie verschuldigd voor het gehele jaar. Aan het bovenstaande zal door de vereniging strikt de hand worden gehouden.
De regeling is regulier.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur